Allgeméng Informatiounen

D'Fest start um 11.00 Auer. 
Et ginn Haffféierunge gemaach, et sinn Infostänn vun der Biovereenegung Lëtzebuerg do, eis Biog-Molkerei huet e Stand wou dir d'Glace schmaache kënnt, verschidden Aktiviéiten fir d'Kanner ginn ugebueden an diir kënnt en Deel vun eise Felder a Kouwisen mat engem Rallye entdecken.

De ganzen Dag ass fir Iessen a Gedrénks gesuergt.

Kanneraktiviéiten

Vun 11.00 bis 18.00 Auer bidde mir Kanneraktivitéiten un:
- Bastelatelier (animéiert)
- Molatelier (animéiert)
- Trakter- a Schubkare Parcours
- Rallye fir Kléng a Grouss

Kéi sträichen

Ab 18.00 Auer sidd dir härzlechst aglueden a klenge Gruppen  dem Bauer Pierre beim Sträichen iwwert d'Schëller ze kucken.

Open-Air Kino

Ab 21.30 Auer geet et lass mam Kino-Owend. Huelt iech Plaz op enger Bott Hee a kuckt iech de Film "Vu Bedem, Bauzen a Biobaueren" un, a kritt en Abléck an d’Welt vun der Biolandwirtschaft. Iessen a Gedrénks

De ganzen Dag iwwer ass fir Iessen (Gegrills ,Fritten) a Gedrénks gesuergt.

Ufaart a Parking

Adress:
Biohaff Witry
Sauer Aarbecht 1
L-4974 Dippech

Op der Kaart gesidd dir den Zougang zum Haff, de Parking an och de Wee fir nees fortzefueren. De Feldwee ass deen Dag Sens-Unique.